Blog

Geld nodig: heb ik recht op een lening?

Quels critères pour un crédit.

Wilt u een auto of een huis kopen of geld lenen voor vakanties of een huwelijk maar weet u niet op welk bedrag u recht heeft? Er zijn heel wat criteria die een rol spelen bij de beoordeling van uw terugbetalingscapaciteit. Houd hier rekening mee.

De online simulatie van een krediet kan u de indruk geven dat uw leningsaanvraag al meteen goedgekeurd zal worden. Dat is niet waar. De kredietinstelling analyseert uw terugbetalingscapaciteit vooraleer u geld kunt lenen. Er zijn zelfs gevallen waarin de kredietinstelling verplicht is om uw leningsaanvraag te weigeren. Wat doet u dan?

De bank heeft het recht om een leningsaanvraag te weigeren

Het is een pijnlijke ervaring die u maar moeilijk kunt aanvaarden maar de bank moet een lening weigeren wanneer die van mening is dat u niet voldoende terugbetalingsgaranties kunt geven.

De kredietinstelling neemt dit soort beslissingen op basis van objectieve criteria: uw situatie en uw aanvraag (bedrag en doel). Bovendien hebben de kredietinstellingen ook wettelijke verplichtingen en moeten ze uw lening weigeren indien uw schuldgraad reeds te hoog is met uw huidige lasten.

Recht op lening: goed de kost verdienen is niet genoeg

De bank gaat de kredietaanvraag analyseren in functie van uw huidige en toekomstige levenssituatie. Op basis van deze elementen wordt de beslissing genomen om u de lening toe te kennen of niet.

Wat de kredietinstelling u zeker zal vragen:

 • uw inkomsten: salaris, inkomsten uit onroerende goederen of andere inkomsten;
 • duurzame inkomsten: contract van onbepaalde of bepaalde duur, interim werk;
 • uw reeds lopende leningen;
 • of u alleen leent of met een medeontlener.

Op basis van die informatie zal de instelling uw lenersprofiel bepalen. Zo zal de instelling ook nagaan of u op de zwarte lijst van de Nationale Bank van België staat als slechte betaler.

 

Lening aanvragen: Uw terugbetalingscapaciteit kan veranderen

Er wordt ook rekening gehouden met uw huidige en toekomstige situatie. Woont u samen, alleen of bij uw ouders? Bent u een jonge student, werkt u al of gaat u binnenkort met pensioen? Deze informatie over uw situatie geven een indicatie van uw huidige en toekomstige inkomsten en uitgaven;

Indien de simulator aangeeft dat u een maandelijkse terugbetaling van 200€ zult hebben over 5 jaar, dan kan dat momenteel weinig lijken voor u. Maar de bank moet kijken naar uw capaciteit om deze maandelijkse som gedurende 5 jaar terug te betalen.

Iedere serieuze kredietgever analyseert dus uw huidige en toekomstige situatie. Het doel? De mogelijke veranderingen inschatten van uw situatie als ontlener, in positieve of negatieve zin.

Duur en aard van de lening: hun rol in de goedkeuring van het krediet

U wilt uw aankoop natuurlijk heel graag verwezenlijken en u kunt er zelf misschien zeker van zijn dat u momenteel de mogelijkheid heeft om de lening terug te betalen. De bank kijkt echter naar uw situatie op lange termijn.

De bank kan beslissen om u geld te lenen in functie van onder meer:

 • De duur van het gevraagde krediet;
 • Het doel van uw krediet;
 • De logische verhouding tussen het doel en het bedrag;
 • Uw profiel als consument.

De bank zal sneller geneigd zijn om een krediet toe te kennen voor de aankoop van een auto, een tastbaar voorwerp, dan voor een persoonlijke lening. Daarom zijn de intrestvoeten voor een autolening ook lager dan die van een persoonlijke lening.

Wat doen wanneer ik geen recht heb op een lening?

Wilt u uw aankoop toch graag verwezenlijken maar heeft u de middelen er niet voor? Er bestaan nog een handvol andere oplossingen:

 • Uw aankoop herbekijken: u ziet af van de aankoop, u probeert eerst nog wat meer te sparen of u beslist om een alternatief te kopen dat minder duur is. Zo moet u wellicht ook minder lenen. Naast auto’s van 30.000 € kunt u ook kiezen voor een tweedehandsauto van 10.000 €;
 • Meer verdienen: u werkt meer uren en indien u nog tijd over heeft, kun u nog zelfstandige in bijberoep worden;
 • Aan vrienden vragen om u geld te lenen, al is dat zeker niet de beste oplossing;
 • Voor de aankoop van onroerend goed: aankloppen bij een sociale kredietinstelling zoals de sociale kredietmaatschappijen in Brussel, het sociaal woonkrediet in Vlaanderen of het Société wallone du crédit social in Wallonië.

 

Bij Elantis pleiten wij voor verantwoorde en betaalbare kredieten. Volgens ons charter lenen we geen geld wanneer er een risico bestaat op schuldophoping. Onze online kredietsimulator geeft u een idee van uw maandelijkse terugbetalingen maar onze specialisten zullen u de beste hulp geven alvorens u een mogelijke lening toe te staan.

 

Een kredietsimulatie berekenen

Vul een waarde in tussen 5000 - 20000

Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 7501 - 50000Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 5000 - 30000Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 3701 - 30000Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 25000 - 750000

Vul een waarde in tussen 10000 - 75000