Blog

Een lening aangaan, alleen of met twee?

Vaak hoort u mensen zeggen dat banken alleen maar leningen toekennen aan de rijken. Of dat u met twee moet zijn om geld te kunnen lenen. Dat soort uitspraken moet u zeker met een korrel zout nemen.

 

Uiteraard wil iedere kredietinstelling voldoende garanties dat ze tijdig terugbetaald zullen worden. Hoe meer garanties u kunt voorleggen, hoe sterker u als lenende partij in uw schoenen staat. Of u nu alleen of als koppel leent.

Lenen met twee: een goed idee?

Meer dan één op 3 koppels heeft een gemeenschappelijke zichtrekening of spaarrekening. Al dan niet ook met een aparte rekening. De gemeenschappelijke aankopen binnen een huishouden gebeuren steeds vaker met de gemeenschappelijke rekening. Het is dan ook logisch dat een koppel samen een lening aangaat.

Samen lenen betekent ook dat iedere ondertekende partij verantwoordelijk is voor de volledige terugbetaling van de schuld. Win op voorhand voldoende informatie in over de gevolgen, vooral mocht het slecht uitdraaien tussen beide partijen.

Weetje: of u nu getrouwd bent of wettelijk of feitelijk samenwonend, u heeft meer kans dat u een krediet krijgt toegekend wanneer twee loontrekkenden garant staan.

Woonkrediet, verschillen naargelang het type koppel

Wanneer u samen wilt lenen voor de aankoop van een woning, dan moet u een onderscheid maken naargelang het type koppel dat u bent:

  • Getrouwde en wettelijk samenwonende koppels: de partner is beschermd. De woning kan niet verkocht of gehypothekeerd worden zonder de toestemming van beide partners. De bank zal vragen aan beide partners om de woonlening te ondertekenen.
  • Feitelijk samenwonende koppels: de partner is niet beschermd. Iedereen kan apart een woning kopen en alleen een woonkrediet aangaan. Wilt u toch samen kopen, dan kunt u kiezen tussen één gezamenlijk krediet of twee aparte kredieten.

Een krediet aanvragen doet u beter met twee

Lenen is beter als koppel of op zijn minst met 2 personen die zich garant stellen. De kredietinstellingen verkiezen immers een dubbele garantie.

Moet u dus snel trouwen om gemakkelijker te kunnen lenen? Neen. U kunt met 2 lenen door beroep te doen op een medeontlener: een huisgenoot, een familielid, een goede vriend of een zakenpartner. Het is wel niet zo eenvoudig om een medeontlener te vinden, er hangt immers een verantwoordelijkheid aan vast.

Volgens de definitie is de medeontlener de persoon die samen met de lener borg staat voor de terugbetaling. We kunnen een onderscheid maken naargelang het type lening:

  • lening op afbetaling: de ontleners tekenen samen het kredietcontract en zijn hoofdelijk medeschuldenaar.
  • hypothecaire lening: de ontleners tekenen samen de verkoopovereenkomst alsook de authentieke akte. Ze zijn samen hoofdelijk medeschuldenaar en beiden ook eigenaar van het goed.

Wat u moet onthouden: of u nu een Een lening kiezen of een hypothecaire lening aangaat, de medeontlener is evengoed verantwoordelijk voor de terugbetaling van de volledige som aan de uitlenende partij. Een tip: denk twee keer na vooraleer u tekent, zelfs als u ‘maar’ medeontlener bent. De gevolgen kunnen groot zijn.

Hypothecaire lening: de grens van één derde van de inkomsten overschrijden

De kredietinstellingen adviseren om niet de grens van één derde van uw inkomsten te overschrijden voor de terugbetaling van uw hypothecaire lening. Maar banken kunnen een uitzondering maken.

Op de website spaargids.be ontdekt u dat wanneer uw inkomsten hoog genoeg zijn en uw andere lasten relatief laag, u een hypothecair krediet kunt krijgen met een maandelijkse aflossing die hoger is dan één derde van uw inkomsten.

Nogmaals, alles is een kwestie van hoeveel u kunt lenen, terugbetalen en de garantie die u kunt stellen. Na de hypotheekcrisis in de Verenigde Staten in 2011 zijn de kredietinstellingen nog voorzichter geworden.

Alleen of met twee lenen, in welke gevallen?

Het is mogelijk om alleen te lenen, ook al bent u getrouwd en voor eender welk type krediet (een auto, een reis of een onroerend goed) of eender welke eigendom (persoonlijk goed, gemeenschappelijk goed). De lening wordt sowieso altijd toegekend in functie van de financiële mogelijkheden van de ontlener.

Let wel op met de bepalingen in uw huwelijkscontract. Bent u getrouwd met gemeenschap van goederen, dan is de schuld en/of het goed automatisch voor beide partners.

In bepaalde situaties, zelfs binnen een koppel, is het interessanter om alleen te lenen. Bijvoorbeeld wanneer één van de partners zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep is. Uw boekhouder kan u bevestigen of u een boekhoudkundig en fiscaal voordeel heeft.

Een koppel, de favoriete klanten van banken voor een hypothecaire lening?

U heeft nog altijd meer kans om alleen een lening te krijgen wanneer u vaste inkomsten kunt voorleggen (loontrekkende, ambtenaar, contract van onbepaalde duur), dan wanneer u beiden een contract van bepaalde duur heeft. De kredietverstrekker kijkt immers naar de garanties die u kunt geven om terug te betalen.

U kunt dus perfect alleen lenen, zolang u maar voldoende garanties levert:

  • vaste en duurzame inkomsten die hoog genoeg liggen ten opzichte van uw kosten: een loontrekkende ambtenaar heeft vaak dus meer kansen dan een zelfstandige.
  • uw persoonlijke inbreng: moet u slechts een deel van de waarde van het goed lenen, dan zal de kredietverstrekker iets milder zijn.
  • en ander onroerend goed als garantie: bent u eigenaar van een ander goed dat reeds volledig is afbetaald, dan zullen banken u graag zien komen.
  • een goed met een hoog potentieel van wederverkoop is een goede garantie.

Is uw aanvraag geweigerd door een kredietinstelling omdat u te weinig eigen middelen of garanties heeft? Probeer dan eens via andere kanalen om financiering te krijgen. Er bestaan sociale kredietinstellingen zoals het Woningfonds in Brussel of het Vlaams Woningfonds dat sociale woonkredieten toekent.

Bij Elantis, net zoals bij vele andere kredietinstellingen, is het verplicht dat de 2 ontleners samen tekenen wanneer ze getrouwd zijn met gemeenschap van goederen. Zo zijn beide echtenoten correct ingelicht over de schulden van de familie en vermijdt men discussies in het geval van een overlijden, een scheiding, enz.

 

Of u nu alleen of als koppel leent, maak een simulatie van uw terugbetalingscapaciteit voor verschillende kredieten op de website van Elantis, uw kredietpartner voor alle sleutelmomenten in het leven, met twee en als gezin.

 

Een kredietsimulatie berekenen

Vul een waarde in tussen 5000 - 20000

Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 7501 - 50000Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 5000 - 30000Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 3701 - 30000Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 25000 - 750000

Vul een waarde in tussen 10000 - 75000