Klachten

Als ik niet tevreden ben over de diensten van Elantis

1. Ik richt me tot de commerciële dienst van Elantis :

  • via mail : info@elantis.be
  • per post : Rue des Clarisses, 38 – 4000 Luik

2. Indien de oplossing die wordt voorgesteld door onze commerciële afdeling mij niet tevreden stelt, kan ik mijn dossier voorleggen aan de Complaint Manger van Elantis, die mijn klacht in alle onafhankelijkheid zal onderzoeken om een oplossing te vinden die rekening houdt met de wensen van alle betrokken partijen

  • via mail : complaint@elantis.be
  • per post : Rue des Clarisses, 38 – 4000 Luik

3. Indien er geen akkoord kan worden gevonden met Elantis, kan ik me richten tot de Ombudsman van de Financiële sector.

  • via de website : www.ombudsfin.be
  • per post: North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel
  • voor meer inlichtingen kan ik bellen naar het nummer 02/545 77 70 of surfen naar www.ombudsfin.be

4. Ik kan me ook richten tot het toezichtsorgaan:

  • via de website : www.meldpunt.belgie.be
  • per post : FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie – Algemene Directie van de Economische Klassen – North Gate III, 16 Koning Albert II-laan, 1000 Brussel