Blog

Lenen zonder een bewijs van inkomen, is dat mogelijk?

Et si je veux un crédit rapide et facile

Bepaalde advertenties prijzen een snelle lening aan zonder dat u hiervoor een bewijs van inkomen dient aan te leveren. Een lening krijgen zonder bewijsstuk, zonder een concreet doel en snel verkregen, is dit mogelijk? En vooral, is dat legaal en ethisch? De werkelijkheid ziet er helemaal anders uit.

Een lening krijgen zonder een bewijs van inkomen te moeten aanleveren en op die manier de terugbetalingscapaciteit te kunnen garanderen, is in België niet mogelijk. Wij leggen u uit waarom.

Een lening krijgen: onmogelijk zonder een bewijs van inkomen

Alvorens een kredietinstelling een krediet toekent, dient zij zeker te zijn van uw terugbetalingscapaciteit. Dit kadert in het belang van verantwoord lenen. Daarom moet u voor elke kredietaanvraag een bewijs van uw inkomen aanleveren.

Waarom? De kredietgever moet kunnen oordelen of degene die het krediet aangaat in staat is om de gevraagde lening terug te betalen. Dit is een plicht van de kredietgever. Deze rechten en plichten van de kredietgever dienen ter bescherming van de consument.

De consument en de kredietgever hebben allebei verplichtingen. Zo dient de consument eerlijk te zijn en volledige en transparante informatie door te geven. De kredietgever moet langs zijn kant een sterke en betrouwbare analyse maken waarbij hij alle mogelijke scenario’s in beschouwing neemt.

Een verantwoordelijke kredietgever heeft de verplichting om een lening toe te kennen die de financiële gezondheid van de consument niet in het gedrang brengt.

Moet u rijk zijn om te kunnen lenen?

Om een goed beeld te krijgen van uw financiële situatie, dient u informatie te bezorgen aan de kredietgever over uw inkomen. Op basis van deze informatie kan een kredietinstelling oordelen of u de gevraagde lening kan terugbetalen. Deze bewijsstukken volstaan echter niet. Alvorens een krediet toe te kennen, moet de kredietgever ook de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België raadplegen.

Elke kredietinstelling in België is dus verplicht het profiel van de persoon die een lening aangaat te bestuderen. Hierbij worden de volgende zaken onder de loep genomen:

  •  Uw inkomen;
  • Uw andere lopende kredieten;
  • Het aantal kredietkaarten dat u heeft;
  • Of u een goed of zwak terugbetalingsprofiel heeft bij de NBB.

 

Hoe hoog uw inkomsten ook zijn, uw kredietdossier kan alsnog geweigerd worden als u reeds meerdere lopende kredieten heeft. Of als u een zwakke betaler bent bij de NBB.

 

Bij een kredietaanvraag analyseert de bank uw huidige en toekomstige situatie

Zonder een minimum aan informatie zijn kredietinstellingen genoodzaakt de toekenning van een krediet te weigeren. De kredietgever dient namelijk een volledige solvabiliteitsanalyse uit te voeren, haar te valideren en het risico op het moment van de aanvraag maar ook gedurende de volledige looptijd van het gevraagde krediet te evalueren.

Elke serieuze kredietgever dient dus rekening te houden met eventuele toekomstige gebeurtenissen zoals een nakend pensioen, een verlies van werk (COD- of interim contract). Maar ook een bijkomende huur die nog betaald moet worden; dit is bijvoorbeeld het geval bij een volwassene die nog bij zijn ouders woont.

Een lening weigeren of aanvaarden gebeurt op basis van al deze elementen en op basis van de regelmaat van de terugbetalingen van uw lopende kredieten.

Lenen zonder te zeggen waarvoor, kan dat?

Voor een aanvraag van een persoonlijke lening, dient de aanvrager geen bewijsdocument voor te leggen (offerte, facturen…) maar wel altijd het doel ervan uit te leggen. Vooral in het geval van een aanvraag met hoge bedragen zal u moeten verduidelijken of u leent voor een aankoop, een familiale gelegenheid, een financiële onvoorziene gebeurtenis, hobby’s, etc. Uw redenen kunnen dus echt persoonlijk zijn: van een aankoop voor u of uw naasten, voor een plezieruitgave of voor een noodzakelijk kwaad.

 

Waarom moet een aanvrager het doel van zijn lening geven? Het spreekt voor zich dat de kredietgever het beste advies en krediettype alleen kan aanbieden (persoonlijke lening, auto, renovatie, etc.)… indien u eerst de nodige uitleg geeft!

De wet legt een maximaal wettelijk tarief op. Bij Elantis stellen wij u aangepaste en concurrentiële tarieven voor die afgestemd zijn op elk type product in functie van de looptijd en de geleende bedragen.

 

Persoonlijke leningen of leningen met een doel, een verschil in tarieven

Om te kunnen genieten van de laagste tarieven, is het in uw belang om u te informeren of er een aangepast krediet bestaat met uw concrete doelstelling.

Naargelang de formule en de gevraagde bedragen, kunnen de tarieven variëren. Op dit moment, naargelang uw profiel en het gevraagd bedrag, kan u een lening aan het volgend tarief vinden:

Voor elk van deze kredieten is het voorgestelde tarief lager dan een persoonlijke lening. Voor deze leningen zal u wel een toewijzing van de gelden dienen te rechtvaardigen. Daarom zal u een bestelbon of een factuur moeten kunnen voorleggen.

En als ik een snelle en eenvoudige lening wil ?

Een snelle, gemakkelijke lening is verboden door de wet. Een lening bekomen is geen kwestie van gemak of snelheid. Een raad: wat de bestemming van uw lening ook is, richt u steeds tot serieuze kredietgevers. Onder serieus verstaat men een kredietgever of makelaar die de principes van een verantwoord krediet hanteert en toeziet op het voorstellen van een oplossing op maat van uw financiële situatie. Wanneer u snel alle informatie en bewijsstukken aanlevert en u een positieve solvabiliteitsanalyse krijgt, kan u zelfs in minder dan een week een lening toegekend krijgen.

Kortom, wat het bedrag van de aangevraagde lening ook is, voor de kredietgever is het belangrijk om uw terugbetalingscapaciteit te kennen alsook uw profiel als goede betaler. Informeer u grondig.

 

Een lening zonder bewijs van inkomen toekennen, is niet mogelijk. Maar hoe beter u voldoet aan de solvabiliteitsvoorwaarden, hoe vlotter u elke mogelijke lening kan krijgen. Start nu uw gratis online simulatie. Contacteer nadien Elantis. Wij analyseren grondig uw situatie alvorens u een lening toe te kennen. Dat noemen wij verantwoord lenen.

 

Een kredietsimulatie berekenen

Vul een waarde in tussen 5000 - 20000

Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 7501 - 50000Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 5000 - 30000Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 3701 - 30000Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 25000 - 750000

Vul een waarde in tussen 10000 - 75000