Blog

Is een krediet zonder bewijs van inkomen mogelijk?

krediet-zonder-bewijs

Bepaalde advertenties prijzen een snelle lening aan zonder dat u hiervoor een bewijs van inkomen dient aan te leveren. Kan je snel een lening krijgen zonder bewijs van inkomen en zonder uit te leggen waarvoor het geld moet dienen? En vooral, is dat legaal en ethisch? De werkelijkheid ziet er helemaal anders uit.

Laten we eerst een onderscheid maken tussen de verschillende soorten bewijsstukken die u moet voorleggen bij een kredietaanvraag. Eerst en vooral is er het bewijs van inkomen dat uw solvabiliteit moet aantonen, anderzijds is er het bewijs van de uitgaven die u met de lening zal doen.

Een lening krijgen zonder een bewijs van inkomen te moeten aanleveren en op die manier de terugbetalingscapaciteit te kunnen garanderen, is in België niet mogelijk. Wij leggen u uit waarom.

Een lening krijgen: onmogelijk zonder een bewijs van inkomen

Alvorens een kredietinstelling een krediet toekent, dient zij zeker te zijn van uw terugbetalingscapaciteit. Dit kadert in het belang van verantwoord lenen. Daarom moet u voor elke kredietaanvraag een bewijs van uw inkomen aanleveren.

Waarom? De kredietgever moet kunnen oordelen of degene die het krediet aangaat in staat is om de gevraagde lening terug te betalen. Dit is een plicht van de kredietgever. Deze rechten en plichten van de kredietgever dienen ter bescherming van de consument.

De consument en de kredietgever hebben allebei verplichtingen. Zo dient de consument eerlijk te zijn en volledige en transparante informatie door te geven. De kredietgever moet langs zijn kant een sterke en betrouwbare analyse maken waarbij hij alle mogelijke scenario’s in beschouwing neemt.

Een verantwoordelijke kredietgever heeft de verplichting om een lening toe te kennen die de financiële gezondheid van de consument niet in het gedrang brengt.

Moet u rijk zijn om te kunnen lenen?

Om een goed beeld te krijgen van uw financiële situatie, dient u informatie te bezorgen aan de kredietgever over uw inkomen. Op basis van deze informatie kan een kredietinstelling oordelen of u de gevraagde lening kan terugbetalen. Deze bewijsstukken volstaan echter niet. Alvorens een krediet toe te kennen, moet de kredietgever ook de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België raadplegen.

Elke kredietinstelling in België is dus verplicht het profiel van de persoon die een lening aangaat te bestuderen. Hierbij worden de volgende zaken onder de loep genomen:

 •  Uw inkomen;
 • Uw andere lopende kredieten;
 • Het aantal kredietkaarten dat u heeft;
 • Of u een goed of zwak terugbetalingsprofiel heeft bij de Nationale Bank van België, de NBB.

Ook al kunt u hoge inkomsten aantonen, als u meerdere kredieten hebt lopen, kan dit uw kredietaanvraag belemmeren. Staat u gemeld als slechte betaler bij de NBB, dan wordt de aanvraag niet goedgekeurd.

Bij een kredietaanvraag analyseert de bank uw huidige en toekomstige situatie

Zonder een minimum aan informatie zijn kredietinstellingen genoodzaakt de toekenning van een krediet te weigeren. De kredietgever dient namelijk een volledige solvabiliteitsanalyse uit te voeren, haar te valideren en het risico op het moment van de aanvraag maar ook gedurende de volledige looptijd van het gevraagde krediet te evalueren.

Elke serieuze kredietgever dient dus rekening te houden met eventuele toekomstige gebeurtenissen zoals een nakend pensioen, een verlies van werk (COD- of interim contract). Maar ook een bijkomende huur die nog betaald moet worden; dit is bijvoorbeeld het geval bij een volwassene die nog bij zijn ouders woont.

Een lening weigeren of aanvaarden gebeurt op basis van al deze elementen en op basis van de regelmaat van de terugbetalingen van uw lopende kredieten.

Lenen zonder te zeggen waarvoor, kan dat?

Bij Elantis hoeft u voor een persoonlijke lening onder de € 12.500 geen bewijsstukken, zoals offertes of facturen, voor te leggen voor uw uitgaven. U bent wel verplicht om uit te leggen waarvoor u de lening aangaat.  

Boven dit bedrag moet u tastbare bewijzen (offertes, bestelbonnen, facturen, …) voorleggen voor ten minste een deel van de lening. U moet aangeven of u leent voor een aankoop, een familiale aangelegenheid, een onverwachte financiële kwestie, vrijetijd, … De reden waarom u leent, kan dus persoonlijk zijn en kan gaan van een aankoop voor u of uw dierbaren, over een verhuis, een niet te missen slag tot een tegenslag.

Waarom moet een aanvrager het doel van zijn lening geven?

Het spreekt voor zich dat de kredietgever het beste  krediettype alleen kan aanbieden (persoonlijke lening, auto, renovatie, etc.)… indien u eerst de nodige uitleg geeft!

  En als ik makkelijk, snel en zonder bewijsstukken een krediet wil?

  Een makkelijk en snel krediet zonder bewijs van inkomen is verboden bij wet. Het is belangrijk om er bij stil te staan dat het verkrijgen van een krediet zowel van de klant als de kredietverstrekker vereist dat er goed wordt nagedacht. En opgelet: wat ook de bestemming van de lening is, ga altijd naar een serieuze kredietverstrekker. En onder serieus verstaan we een kredietverstrekker of makelaar die de principes van verantwoord lenen toepast en een oplossing voorstelt die is afgestemd op uw financiële situatie.

  Kortom, wat het bedrag van de aangevraagde lening ook is, voor de kredietgever is het belangrijk om uw terugbetalingscapaciteit te kennen alsook uw profiel als goede betaler. Informeer u dus goed voor u overgaat tot een aankoop of een nieuw project.

  Een lening zonder bewijs van inkomen toekennen, is niet mogelijk. Maar hoe beter u voldoet aan de solvabiliteitsvoorwaarden, hoe vlotter u elke mogelijke lening kan krijgen. Start nu uw gratis online simulatie. Contacteer nadien Elantis. Wij analyseren grondig uw situatie alvorens u een lening toe te kennen. Dat noemen wij verantwoord lenen.

   

  Een kredietsimulatie berekenen

  Vul een waarde in tussen 5000 - 20000

  Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

  Vul een waarde in tussen 7501 - 50000  Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

  Vul een waarde in tussen 5000 - 30000  Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

  Vul een waarde in tussen 3701 - 30000  Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

  Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

  Vul een waarde in tussen 25000 - 750000

  Vul een waarde in tussen 10000 - 75000