Blog

Zijn zonnepanelen nog een goede investering? Focus op de digitale meters in Vlaanderen

Het thema zonnepanelen staat nu al enkele maanden in het nieuws ! Nooit eerder werden er zoveel zonnepanelen geplaatst in Vlaanderen en de tarieven van de groene leningen of energiekredieten zijn goedkoper dan ooit. Maar nieuwe maatregelen zijn op komst met de invoering van de slimme, digitale energiemeter.

Wanneer komen de digitale meters?

Eigenaars van zonnepanelen in Vlaanderen betalen op dit moment enkel het verschil tussen het totale elektriciteitsgebruik en de stroom die de zonnepanelen opwekken. Vanaf 2020 zal de slimme meter verplicht zijn voor alle installaties van zonnepanelen en warmtepompen. In de tussentijd hebben de eigenaars de keuze tussen het huidige systeem en het nieuwe, en dit voor een periode van maximaal 15 jaar.

Voorbeeld: u heeft uw zonnepanelen in 2014 geïnstalleerd, u mag nog tot in 2029 kiezen of u voor het huidige of het nieuwe systeem kiest (max 15 jaar). Vanaf 2030 bent u verplicht om op de digitale meter over te stappen.

Is de digitale meter interessant voor mij?

De keuze tussen het huidige systeem of voor de digitale meter hangt vooral af van uw persoonlijke consumptie. Om een duidelijk beeld te krijgen over uw energieverbruik kan u best simulaties doen op de website van de Vlaamse energieregulator (VREG) . Is het interessant voor u om zonnepanelen of een warmtepomp te installeren en wenst u hiervoor een lening aan te vragen? Doe een simulatie online voor een groene renovatielening bij Elantis.

Hoe werkt de digitale meter voor zonnepanelen?

De overheid wil mensen stimuleren om groene energie op te wekken en heeft daarvoor een ontwerpdecreet goedgekeurd voor de invoering van de digitale meter voor uw zonnepanelen en/of warmtepomp. De slimme meter zal registreren hoeveel stroom u van het net afneemt en hoeveel u er terug op zet. Een aparte teller meet hoeveel elektriciteit uw zonnepanelen opwekken. Op die manier kan worden berekend hoeveel netstroom er exact wordt verbruikt. Daarop worden dan de gewone tarieven berekend.

 Wat zijn de voor- en nadelen van de digitale meter?

  • De slimme meter zal voordelig zijn voor diegenen die vooral overdag energie verbruiken en zal hetzelfde rendement geven aan diegenen die vooral ‘s avonds verbruiken (voor een periode van maximaal 15 jaar na de installatie van de zonnepanelen of warmtepomp)
  • De digitale meter zorgt voor meer transparantie. U zal de werkelijke productie van uw eigen elektriciteit zelf kunnen opvolgen en bijvoorbeeld van op afstand machines aanzetten zodat de opgewekte stroom direct verbruikt wordt.
  • Indien u overdag bijna niets verbruikt zal het nieuwe systeem hoogstwaarschijnlijk niet interessanter zijn dan het huidige tenzij u investeert in de aankoop van een batterij

Welke maatregelen voor zonnepanelen in de andere regio’s ?

In Wallonië wordt het prosumer tarief ingevoerd vanaf 2020. U kan hier meer details over lezen in ons frantalig artikel.

In Brussel wordt het compensatieprincipe toegepast. Dat principe maakt het mogelijk om alleen te betalen voor het verschil tussen de volumes elektriciteit die je van het net hebt afgenomen en de volumes die je in het net hebt geïnjecteerd. Vanaf 2020 verandert dat compensatieprincipe. De waarde van de aan het net geleverde elektriciteit zal lager zijn dan die van uw eigen verbruik. Ter compensatie zal elke eigenaar groenestroomcertificaten ontvangen, ter waarde van ± 800 €/jaar gedurende 10 jaar. 

Overzicht voor zonnepanelen in België :

Vergelijk de reglementeringen voor zonnepanelen in België

Hoe meer energie besparen in je huis ?

Zonnepanelen zijn trendy, dat is duidelijk! Maar er bestaan andere mogelijkheden om uw energiegebruik dagelijks te beperken dankzij kleine aanpassingen:

  • onderhoud u verwaminginstallatie en verlaag de temperatuur indien u lange tijd afwezig bent
  • draat de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen of het douche
  • ontlucht uw radiators op zijn minst één keer per jaar

Wenst u nog meer pistes, die niet veel geld kosten en weinig tijd vragen ? Lees dan ons artikel of raadpleeg de site Energiesparen.

 

 

 

 

Een kredietsimulatie berekenen

Vul een waarde in tussen 5000 - 20000

Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 7501 - 50000Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 5000 - 30000Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 3701 - 30000Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 25000 - 750000

Vul een waarde in tussen 10000 - 75000