Blog

Wat houdt het beheer van een mede-eigendom in?

mede-eigendom

Wie een onroerend goed in mede-eigendom koopt, moet rekening houden met de belangen van de gemeenschap. Ziehier enkele pistes om een mede-eigendom vlot te beheren!

Wie eigenaar is, heeft per definitie niet zomaar alles te zeggen. Indien u een appartement in een gebouw koopt, dan moet u samen met de andere mede-eigenaars de gemeenschappelijke delen beheren. U bent dus niet alleen eigenaar van uw eigen stulpje, maar u bent ook lid van een nieuwe gemeenschap! Dat heeft voor- en nadelen. Om problemen te vermijden en om uw verantwoordelijkheden te nemen, kunt u zich het best goed informeren en een proactieve houding aannemen.

De belangrijkste eigenschappen van een mede-eigendom

Wat houdt een mede-eigendom zoal in?

  • Algemene Vergadering

Iedere mede-eigendom moet minstens één keer per jaar een Algemene Vergadering houden. Die is wettelijk verplicht. Tijdens deze vergaderingen komen mede-eigenaars samen om het beheer van de mede-eigendom te besproken. Er kunnen vragen aan bod komen zoals: welke werken dienen er te worden uitgevoerd in de gemeenschappelijke delen? Hoe kunnen we de kost van de lasten verlagen? Hoe kunnen we beter samenleven?

Als mede-eigenaar bent u niet verplicht om aan alle Algemene Vergaderingen deel te nemen. U zult echter snel merken dat uw aanwezigheid wel nuttig is. De inhoud en de gevolgen van een Algemene Vergadering heeft immers wel degelijk een impact op het dagelijks leven van uw woning.

Wilt u meer weten over een Algemene Vergadering van mede-eigendom? Neem dan zeker deze volledige brochure van notaris.be door.

 

  • Syndicus

De syndicus is eigenlijk een soort afgevaardigde van uw mede-eigendom. Het gaat om een persoon of een organisatie die door de Algemene Vergadering wordt benoemd om de mede-eigendom te vertegenwoordigen. Hij of zij staat in voor het beheer van de mede-eigendom alsook voor het beheer van de financiën. Er bestaan twee soorten syndici:

  • De professionele syndicus: deze is opgeleid om mede-eigendommen te beheren en kan juridische of boekhoudkundige tips geven. Deze wordt betaald door de mede-eigendom.
  • De vrijwillige of niet-professionele syndicus: het gaat om één van de mede-eigenaars die per absolute meerderheid verkozen is door de Algemene Vergadering. Deze kan een professionele syndicus vervangen die einde contract is. Deze kan ook vragen om een vergoeding te ontvangen van de mede-eigendom.

Het dagelijkse beheer van de gemeenschappelijke delen van een mede-eigendom

De trap niet vuil maken, de tuin niet vernielen of geen luide muziek draaien tot ’s ochtends vroeg… Wie in een mede-eigendom woont, moet rekening houden met de gemeenschap en moet bepaalde regels respecteren. Dat geldt zowel voor de eigenaars als voor de eventuele huurders.

  • Rechten en plichten

Deze regels van samenleven worden opgemaakt en neergeschreven in twee officiële documenten die samen de statuten van het gebouw vormen:

  • De basisakte bevat de gedetailleerde beschrijving van het onroerend goed, inclusief de private delen en de gemeenschappelijke delen. Dankzij dit document kunnen de private delen van het gebouw van elkaar onderscheiden worden en kunnen er in de toekomst eventuele geschillen worden vermeden.
  • Het reglement van inwendige orde bevat de rechten en de plichten van de mede-eigenaars alsook alle regels met betrekking tot het beheer van het goed. Het reglement bevat ook een aantal praktische modaliteiten. Mogen de gemeenschappelijke delen versierd worden tijdens de kerstperiode? Mogen er fietsen in de gang staan? Vanaf hoe laat moet de toegangsdeur op slot? Dit reglement tekent de krijtlijnen uit om goed samen te leven en om burenruzies te vermijden.

Werken uitvoeren: wat moet u weten?

In ieder gebouw zijn er vroeg of laat onderhouds- of renovatiewerken nodig. Het kan gaan om werken in de private delen van een mede-eigenaar of in de gemeenschappelijke delen van de mede-eigendom. Behoed u voor onaangename verrassingen en win op voorhand voldoende informatie in.

  • Het belang van een voorafgaande technische audit

De technische audit van een gebouw is eigenlijk een soort medische controle, maar dan van uw onroerend goed. Welke werken moeten er eerst worden uitgevoerd? Hoeveel gaan die werken kosten? Het is een soort voorspelling van wat er de komende jaren kan gebeuren. Voor de mede-eigendom is een dergelijke audit interessant omdat u een zicht op de lange termijn krijgt op de te voorziene technische interventies. Een technische audit geeft aanbevelingen van een professional zoals onze partner Immopass.

  • De verschillende soorten werken

Heeft u werken gepland in uw private delen? Dan gaat het om werken die alleen u en uw woning aanbelangen en niet betaald worden door de mede-eigendom. Weet wel dat u bepaalde regels moet respecteren om geen overlast te veroorzaken in de gemeenschappelijk delen of in de private delen van andere mede-eigenaars.

Heeft u werken gepland in de gemeenschappelijke delen? Dat gaat vaak over het onderhoud: het opfrissen van de gevel, de renovatie van de traphal, de lift in overeenstemming met de normen brengen… In het geval van dringende werken (een kapotte verwarmingsketel, een lekkende waterleiding…) kan de syndicus op eigen houtje beslissen om de werken te laten uitvoeren, in het belang van het gebouw waarvoor hij of zij verantwoordelijk is.

  • Een duwtje in de rug om de werken in een mede-eigendom te financieren…

De werken in een mede-eigendom kunnen een serieuze hap nemen uit het budget van de mede-eigendom. Gelukkig bestaan er middelen om de financiële druk te verlichten. U vindt hierover meer informatie in dit artikel op onze blog.

Heeft de mede-eigendom niet genoeg middelen om de werken te financieren? Dan kan het mede-eigendomskrediet van Elantis een oplossing zijn. U spreidt de maandlast van de werken over meerdere jaren en het krediet staat niet op uw naam: het is immers de mede-eigendom die de lening onderschrijft. Hier vindt u alle informatie over deze lening.

Mede-eigenaar, syndicus, wilt u onze voorwaarden kennen of een aanvraag voor een mede-eigendomskrediet indienen? Contacteer ons dan via 04/232.45.25 of via ons contactformulier.

 Een kredietsimulatie berekenen

Vul een waarde in tussen 5000 - 20000

Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 7501 - 50000Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 5000 - 30000Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 3701 - 30000Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 25000 - 750000

Vul een waarde in tussen 10000 - 75000