Retour vers la FAQ

Worden de gegevens van mijn lening gecommuniceerd aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België?

Ja. Na ondertekening van mijn contract wordt alle informatie over mijn lening gecommuniceerd aan de Nationale Bank, overeenkomstig met de wettelijke vereisten.

In consumentenkredieten, worden ze ook ingelicht indien wanbetaling van 3 vervaldagen.