Terug narr de FAQ

Wat zijn de mogelijke formules bij Elantis voor een hypothecaire lening?

Elantis beschikt over diverse kredietformules.

Formule met vast tarief : de rente is overanderd gedurende de volledige looptijd van het krediet.

Formule met variabel tarief : De rente schommelt, met eventuele verhogingen of verlagingen, gedurende de duurtijd van uw krediet. De schommeling van de debetrente hangt af van de evolutie van de referentie-index die elke maand gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

  • Variabele rente 3/3/3 De debetrente varieert om de 3 jaar, de referentie-index is die van de lineaire obligaties op 3 jaar (index C)
  • Variabele rente 5/5/5 De debetrente varieert om de 5 jaar, de referentie-index is die van de lineaire obligaties op 5 jaar (index E).
  • Variabele rente 10/5/5 De debetrente ligt vast gedurende de eerste 10 jaar en is dan herzienbaar om de 5 jaar, de referentie-index is die van de lineaire obligaties op 5 jaar (index E).