Retour vers la FAQ

Wat is de betekenis van « betalingstermijn », « termijnbedrag », « aantal betalingen » ?

Betalingstermijn: dit betreft de frequentie van uw terugbetalingen. In het kader van onze leningen op afbetaling is het betalingstermijn altijd maandelijks. Dit betekent dat u elke maand een terugbetaling moet uitvoeren.

Termijnbedrag: is het bedrag van uw periodieke terugbetaling, dus het bedrag dat u maandelijks moet terugbetalen

Aantal betalingen : is het aantal periodieke terugbetalingen die u moet uitvoeren. In andere woorden, de duurtijd van uw lening uitgedrukt in maanden.