Retour vers la FAQ

Staat mijn partner verplicht mee op mijn contract?

Mijn partner staat niet mee op het contract tenzij ik getrouwd ben in een stelsel van wettelijke gemeenschap of tenzij dit een voorwaarde is in de kredietovereenkomst.