Retour vers la FAQ

Is het een goed idee om mijn hypothecaire lening te herfinancieren ?

U moet verschillende punten analyseren om te kunnen nagaan of het herfinancieren interessant is of niet :

  • Is er een groot verschil tussen het tarief van uw lening en de tarieven die momenteel worden aangeboden?
  • Wat is het bedrag van de kosten indien ik mijn krediet herfinancier ? Er kunnen mogelijke dossierkosten zijn, maar eveneens inschrijvingskosten of notariskosten indien u uw lening bij een andere bank laar herfinancieren.
  • Wat is de resterende duurtijd van mijn lening ? Indien uw lening binnen enkele jaren afgelopen is, zou het wel eens kunnen dat herfinancieren een eerder slechte zaak is. U betaalt inderdaad minder intresten op het einde van uw krediet..