Retour vers la FAQ

Ik heb een loonsoverdracht getekend samen met mijn contract. Wat zijn mijn verplichtingen bij deze overdracht?

Bij het tekenen van mijn loonsoverdracht, heb ik Elantis de toestemming gegeven, in geval ik mijn krediet niet betaal, mijn werkgever te vragen het beslagbaar gedeelte van mijn loon aan Elantis over te maken. Dit natuurlijk binnen de wettelijke bepalingen.