Retour vers la FAQ

Heb ik het recht om mijn leningscontract afzeggen?

Ik kan afzien van mijn contract door een aangetekende brief te sturen naar Elantis  binnen de 14 kalenderdagen na het tekenen van het leningscontract. Is het geld al gestort, dan moet ik de geleende som samen met de eventuele interesten terugstorten.