Terug naar Veelgestelde vragen

Aanvraag uitstel betaling

Ten gevolge van de stijging van de energie-en grondstoffenprijzen heeft de financiële sector beslist om particulieren zo goed mogelijk bij te staan door een betalingsuitstel mogelijk te maken voor woonkredieten.

Voor meer details verwijzen wij naar de persconferentie van Febelfin over dit onderwerp.

Energiecrisis: Banken staan klaar om particulieren en bedrijven te ondersteunen | Febelfin

Waar gaat het om en wat is van toepassing voor de hypothecaire kredieten van Elantis?

Welke maatregelen?

De uitstelregeling in het kader van de energiecrisis is een betalingsuitstel dat kan aangevraagd worden in de periode van 19 september 2022 tot en met 31 maart 2023 en voor 12 maanden.

  • Dit uitstel is enkel van toepassing op het kapitaal van de mensualiteiten.
  • De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel (12 maanden). Nadat de periode van het uitstel is afgelopen hernemen de betalingen met een volledige maandlast (kapitaal + interesten) volgens het nieuwe aflossingsplan

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden voor de klanten?

De klanten moeten voldoen aan 5 voorwaarden :

  • De kredietnemer(s) ondervindt (ondervinden) betalingsmoeilijkheden door zijn/haar (hun) oplopende energiefactuur.
  • Het hypothecair krediet is aangegaan voor de financiering van de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan.
  • Er was op 1 maart 2022 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor betalingsuitstel wordt gevraagd.
  • Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op uw betaal- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij een bank kleiner dan 10.000 euro. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.
  • De kredietnemer(s) heeft (hebben) een afbetalingsplan lopende of aangevraagd bij zijn/haar (hun) energieleverancier.

Enkele belangrijke verduidelijkingen

  • De indiening van een aanvraag is geen automatische acceptatie van het betalingsuitstel.
  • Er worden geen dossier- noch administratiekosten aangerekend voor dit betalingsuitstel.
  • De aanvragen kunnen ingediend worden vanaf vandaag

Vanaf welke datum geldt het betalingsuitstel?

Als de aanvraag wordt ingediend voor … Wordt het uitstel uitgevoerd vanaf de vervaldag van … En tot de volgende vervaldag … De maandelijkse last zoals voorzien in het nieuwe aflossingsplan zal afgehouden worden vanaf:
05/10/2022 15/10/22 15/09/23 15/10/2023
05/11/2022 15/11/22 15/10/23 15/11/2023
05/12/2022 15/12/22 15/11/23 15/12/2023
05/01/2023 15/01/2023 15/12/23 15/01/2024
05/02/2023 15/02/2023 15/01/24 15/02/2024
05/03/2023 15/03/2023 15/02/24 15/03/2024
31/03/2023 15/04/2023 15/03/24 15/04/2024

Wat is de procedure ?

Indien u aan de 5 voorwaarden voldoet, nodigen wij u uit uw aanvraag  enkel per email in te dienen via het emailadres: energie@elantis.be