Aanvraagformulier mede-eigendom

Formulier in te vullen door de syndicus van de mede-eigendom Vragen? Bel 04/232.45.25

Identiteit van de kredietnemer

Identificatie syndicus

Financieel plan van de lening

Vul een waarde in tussen 30000 - 500000

Doel van de lening

Mede-eigendom financieringskosten verzekering

Documenten toe te voegen aan uw aanvraag :

Deze documenten dient u toe te voegen na een eerste analyse van uw aanvraag om deze te kunnen valideren.

  • Een kopie van de ondertekende notulen van de laatste twee algemene vergaderingen van de mede-eigendom
  • De lijst van de aan de lening deelnemende kavels in Excel® formaat met volgende gegevens: Kavelnummer – Naam – aandelen van dit kavel
  • De identiteitskaart van de syndicus of – als het om een vennootschap gaat – van zijn vertegenwoordiger, evenals de statuten van de vennootschap
  • De laatste twee balansen van de mede-eigendom
  • Een recente foto van het goed
  • De bestekken voor de werken
  • Het bewijs van de rekening van de mede-eigendom

Elantis verwerkt uw persoonsgegevens voor direct marketing om u te informeren per telefoon, e-mail, schrijven over Elantis producten en diensten.