Retour vers la FAQ

Betalingsuitstel vragen voor een hypothecaire lening

De federale regering, de Nationale Bank en de banken hebben samen een nieuw akkoord bereikt om, onder bepaalde voorwaarden, de betaling van het hypothecair krediet uit te stellen, zowel in kapitaal en intresten, voor klanten die financiële moeilijkheden zullen ondervinden tijdens de Corona-crisis (Tweede Charter).

Alle details van dit akkoord zijn te lezen op de site van Febelfin.

Wat moet u doen om betalingsuitstel te krijgen?

1. Lees de nota van Febelfin en kijk of u aan de voorwaarden voldoet

2. Indien ja, volg de stappen hieronder en stuur dan uw aanvraag naat Elantis of neem contact op met uw makelaar.

Herinnering van de voornaamste voorwaarden

Alvorens uw aanvraag te versturen, check een laatste keer of u aan de voorwaarden voldoet:

 • Uw inkomen is gedaald of weggevallen door de Covis-19-crisis
 • U heeft een lopend hypothecair krediet voor uw enige woning in België en dit is ook uw hoofdverblijfplaats
 • Op datum van 1 september 2020 had u  geen betalingsachterstand op dat hypothecair krediet
 • Uw totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij Belfius of een andere banken is kleiner dan 25.000 EUR. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.
 • Het toegekende uitstel in het kader van het eerste en het tweede Charter kan samen nooit meer bedragen dan 9 maanden. Indien men bijvoorbeeld reeds 7 maanden betalingsuitstel heeft genoten onder het eerste charter, dan kan men onder het tweede charter nog voor slechts 2 maanden betalingsuitstel vragen.
 • De nieuwe betalingsuitstel van hypothecair krediet onder het tweede charter kan aangevraagd worden, voor kredieten die werden toegestaan voor 1 april 2020

  Hoe moet ik mijn betalingsuitstel aan Elantis bezorgen ?

  Dit betalingsuitstel is niet automatsich. U moet uw aanvraag uitsluitend via mail doorsturen naar Covid19@elantis.be

  Wat moet er toegevoegd worden:

  • Het  aanvraagformulier « Aanvraag tot uitstel van terugbetaling » vervolledigd en ondertekend
   • Print, vervolldig en onderteken het document en stuur die via mail door (maak een scan of foto)
   • Indien u geen printer heeft, doen dan een aanvraag via uw kredietmakelaar
  • Geldige bewijsstukken gelinkt aan het inkomstenverlies (attest werkgever, attest RVA, …)
  • Voor loontrekkenden: loonfiche van februari 2020 en bewijs van terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten + bewijs van lasten voor consumentenkredieten
  • Voor zelfstandigen: inkomen van 2019 en bewijs van terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten + bewijs van lasten voor consumentenkredieten en ondernemingskredieten op eigen naam

  Zodra ontvangst van de volledige aanvraag, zal ELANTIS (of Crefius die alle rechten heeft om Elantis te vertegenwoordigen) deze analyseren en u zo spoedig mogelijk een antwoord bezorgen.
  U zal ook een nieuwe, aangepaste aflossingstabel ontvangen.

  Opgelet ! Indien u reeds een mail heeft doorgestuurd, dan moet u niets meer ondernemen. Onze diensten zullen u contacteren om uw aanvraag te vervolledigen indien nodig.

  Enkele belangrijke aandachtspunten

  • Er worden geen kosten aangerekend tijdens de periode van betalingsuitstel
  • De duurtijd van de lening wordt verlengd met de uitsteltermijn.

  Wij ontvangen momenteel talrijke aanvragen en zullen dus meerdere dagen nodig hebben om deze te kunnen beantwoorden.

  Uiteraard doen wij ons best om u zo spoedig mogelijk verder te helpen.