Retour vers la FAQ

Uitstel vragen voor de terugbetaling van mijn consumententkrediet

Omwille van de Covid-19-pandemie, heeft de federale regering opnieuw een wet gestemd om, onder bepaalde voorwaarden, de betaling van consumentenkredieten, zowel in kapitaal en intresten, op te schorten voor klanten die financiële moeilijkheden zullen ondervinden tijdens de Corona-crisis.

Alle details van dit akkoord zijn te lezen  op de site van Febelfin.

Wat moet u doen om uitstel te krijgen ?

1. Lees de voorwaarden en kijk na of u aan de voorwaarden voldoet.

2. Indien wel, volg de stappen hieronder en stuur uw aanvraag door naar Elantis of neem contact op met uw kredietmakelaar

Verzekering inkomensverlies voor uw krediet

Alvorens een aanvraag te doen voor een betalingsuitstel kan u eerst contact opnemen met uw makelaar of verzekeringsmaatschappij om, indien mogelijk, te kunnen genieten van de contractuele vergoedingen.

Herinnering van de voorwaarden

Een betalingsuitstel van 3 maanden kan worden aangevraagd tot en met 31 maart 2021. Dit betalingsuitstel is enkel mogelijk voor leningen op afbetaling toegestaan voor 1 mei 2020.

Alvorens uw aanvraag te bezorgen, kijk een laatste keer na of u effectief aan  alle 4 voorwaarden voldoet:

 1. Minstens één van de kredietnemers lijdt een inkomensverlies als gevolg van de Covid-19-crisis. Indien er meerdere personen officieel op hetzelfde adres wonen, is het voldoende dat één van deze personen een inkomensverlies lijdt als gevolg van de Covid-19-crisis, ook wanneer het krediet niet op zijn of haar naam, maar op naam van één van de andere personen werd aangegaan
 2. Er was op datum van 1 april 2020 geen betalingsachterstand van meer dan 1 maand op het consumentenkrediet waarvoor uitstel gevraagd wordt.
 3. Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op uw betaal- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij u bank kleiner dan of gelijk aan 25.000 euro. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.
 4. De maandelijkse terugbetaling van het kapitaal en interesten van de lening op afbetaling waarvoor u uitstel vraagt, bedraagt minstens 50 euro per maand.

Hoe moet ik betalingsuitstel vragen bij Elantis ?

Uitstel is niet automatisch. Uw aanvraag moet via mail worden doorgestuurd naar covid19fin@elantis.be

Wat moet u toevoegen aan deze mail:

 • Het aanvraagformulier « Aanvraag tot uitstel van terugbetaling » vervolledigd en ondertekend door de klanten en gescand (in pdf)
  • Stuur dit ondertekend document per mail terug (maak een foto van goede kwaliteit of scan)
  • Indien u geen printer heeft, neem contact op met uw makelaar of stuur ons een mail met alle antwoorden op de vragen van het formulier + foto van uw identiteitskaart.
 • Geldige bewijsstukken gelinkt aan het inkomstenverlies moeten worden toegevoegd (Bijvoobeeld: attest werkgever, attest RVA, …)

   Zodra ontvangst van de volledige aanvraag, zal deze worden geanalyseerd en bezorgen wij u zo spoedig mogelijk een antwoord.
   Later ontvangt de klant dan ook een nieuwe aflossingstabel.

   Opgelet! Indien u reeds voordien een aanvraag had doorgestuurd, werd deze geweigerd aangezien er nog geen wettelijk kader was.
   Gelieve dus een nieuwe aanvraag te versturen volgens deze procedure.

   Enkele verduidelijkingen

   • Er worden geen kosten aangerekend tijdens de periode van betalingsuitstel
   • Uitstel kan enkel worden toegestaan voor maandlasten na de datum van de aanvraag.
   • De duurtijd van de lening zal worden verlengd met de duurtijd van het betalingsuitstel (maximum 3 maanden).
   • Na de uitstelperiode zal u de betalingen moeten hervatten met een aangepaste maandlast, de uitgestelde intresten worden herberekend en verspreid over de resterende betalingstermijnen.

   Termijn

   Wij verwachten een groot aantal aanvragen. Vervolgens zullen onze diensten meerdere dagen nodig hebben om deze aanvragen te behandelen.

   Wij zullen uiteraard ons best doen om de klanten zo spoedig mogelijk verder te helpen.